Bijtincident steynhoeve

Op 3 juni 2022


Naar aanleiding van het bijtincident in de Steynhoeve, ligt vandaag op de gemeenteraad een protocol voor agressieve honden voor.
Onze fractie vindt het verschrikkelijk wat mevrouw Mieke Van Hellemond is overkomen en wij hopen dat zij snel en volledig zal herstellen .
Honden die mensen aanvallen, dat kan in onze maatschappij onder geen enkel beding getolereerd worden. Hondenbaasjes hebben een grote verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun hond. Bovendien moéten honden aan de les op het openbare domein, dat is verplicht.
Onze Burgemeester is onmiddellijk op zoek gegaan naar oplossingen voor dit en mogelijks toekomstige incidenten. Gemuilkorfd op straat, gedragsonderzoeken, aangepaste omheiningen om ontsnappingen te vermijden. De mogelijkheden voor een lokaal bestuur in dergelijke gevallen zijn niet oneindig helaas.
Desondanks de genomen stappen, was het snel duidelijk dat er een protocol moet komen voor een snellere en adequatere aanpak in toekomstige situaties. Dat protocol ligt nu ook voor en dat is alvast een goede zaak. Maar enkel dit protocol is niet voldoende voor preventie.
Vanuit N-VA willen wij graag aan het college vragen om zo snel mogelijk in de diepte uit te zoeken welke stappen nog kunnen genomen worden om te vermijden dat een hond een mens op ons openbaar domein bijt :
1. Een grootschalige sensibiliseringscampagne om honden aan de leiband te houden.
2. Een bewustmakingscampagne over bijtincidenten. Er moet een meldpunt en databank komen en elk incident -groot of klein- zou moeten gemeld worden aan de gemeente.
3. Een onderzoek of het zinvol is en juridisch mogelijk, om bepaalde hondenrassen niet meer toe te laten in onze gemeente.
Om dit verzoek symbolisch te staven, zal onze fractieleider zich onthouden bij de stemming over het protocol.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is