Wie is wie?

Binnen N-VA Schilde-'s-Gravenwezel zijn er heel wat mensen actief, zowel in het afdelingsbestuur als in het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsfractie en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

Het afdelingsbestuur tekent de politieke lijn uit en waakt erover dat haar mandatarissen deze volgen. Daarnaast verzorgt het bestuur de organisatorische werking van de afdeling en is het verantwoordelijk voor de (politieke) interne en externe communicatie door de afdeling. Elke drie jaar wordt op een ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur verkozen uit de leden die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd N-VA in Schilde de grootste partij. Daardoor leveren we vanaf 1 januari 2019 naast de burgemeester ook drie schepenen, acht gemeenteraadsleden en twee leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Samen vormen onze mandatarissen de politieke fractie van N-VA Schilde. Zij maken eveneens deel uit van het afdelingsbestuur.

U kan via onderstaande linken ontdekken wie al onze mensen zijn.