Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 oktober 2022, over deze onderwerpen: Communicatie

De vrijwilligers van vzw ‘Ouders Van een Overleden Kind' (OVOK) zijn zaterdag samengekomen in Schilde. Die ervaringsdeskundigen bieden mama's en papa's een luisterend oor na het verlies van hun kind. Na devormende voormiddag trokken de medewerkers van de vzw op wandel doorheen de gemeente. OVOK is …

Op 3 juni 2022

Naar aanleiding van het bijtincident in de Steynhoeve, ligt vandaag op de gemeenteraad een protocol voor agressieve honden voor.Onze fractie vindt het verschrikkelijk wat mevrouw Mieke Van Hellemond is overkomen en wij hopen dat zij snel en volledig zal herstellen .Honden die mensen aanvallen, dat …

Op 1 december 2020
Op 6 mei 2020

Om de corona-epidemie te bestrijden zijn sinds 14 maart de horecazaken en sinds 18 maart alle niet-essentiële handelszaken gesloten. Ter compensatie heeft de regering Jambon het systeem van dehinderpremies, gekend van o.a. wegenwerken, uitgebreid naar de getroffen handelszaken. Voor de periode tot 5 …

Op 22 april 2020, over deze onderwerpen: Lokale economie, Sociaal beleid en welzijn, Sport en verenigingsleven

In April keurde de (digitale) gemeenteraad voor 400.000€ aan maatregelen goed om onze middenstand en verenigingen te ondersteunen. • De marktkramers worden vrijgesteld van retributie voor 2020.• Verenigingen en sportclubs worden bevraagd naar hun financiële situatie.• Ook onze meest kwetsbare …