Dirk Bauwens (N-VA): "Recyclagepark is groter en moderner"

Op 2 mei 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid

Vanaf dinsdag 2 mei 2017 kunnen de inwoners van Schilde – ’s-Gravenwezel opnieuw terecht in het recyclagepark aan de Rozenhoek in Schilde. “Het oude containerpark voldeed niet meer aan de actuele noden. Het was te klein, niet geautomatiseerd en de tarieven werden nog op een ouderwetse manier berekend,” zegt burgemeester Dirk Bauwens. De werken kostten in totaal 1,2 miljoen euro.

Uitbreiding

Het oude containerpak kon de hoeveelheid afval niet meer inzamelen. Ook voor het materiaal en voertuigen voor de verwerking van het afval was er meer ruimte nodig. “De oppervlakte werd bijna verdrievoudigd,” zegt Bauwens. Vandaag telt het diftar-recyclagepark 11 000 m² aan oppervlakte waar het vroegere containerpark een oppervlakte van 4200 m² had.

 

Automatisering

Het nieuwe recyclagepark is voor de inwoners toegankelijk via hun identiteitskaart. Ook welkom zijn KMO’s en zelfstandigen. “Dat is een goede zaak,” vindt Dirk Bauwens. “Ook onze bedrijven zijn milieubewust en willen inspanningen leveren om hun afval te sorteren.”

 

Moderne tarieven

Het gemeentebestuur van Schilde – ’s-Gravenwezel koos resoluut voor diftar dat staat voor ‘gedifferentieerd tariferen’ wat neerkomt op het principe ‘de vervuiler betaalt’. De installatie van de weegbrug moet dat garanderen. Grof vuil zal bijvoorbeeld duurder worden aangerekend dan gemakkelijker recycleerbaar afval zoals hout of groenafval. “Zo proberen we de mensen te sensibiliseren en een duurzame omgang met grondstoffen en onze leefomgeving te promoten.” Het diftarprincipe past de gemeente overigens al toe sinds januari 2016 voor de huis aan huisophaling van GFT+ en huisvuil.

 

Toekomstmuziek

“Maar het werk is nog niet af,” zegt de burgemeester. “In een volgende fase, die zal starten in 2018, bouwen we een voertuigenloods en krijgt de Dienst der Werken een nieuw terrein.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is