Voorstudie herindeling De Vochtplein goedgekeurd!

Op 26 oktober 2016, over deze onderwerpen: Lokale economie, Openbare werken, Woonbeleid

Tijdens de zitting van 24 oktober 2016 werd het ontwerp, waarin de grote lijnen voor het toekomstige Lodewijk De Vochtplein te ’s-Gravenwezel staan opgetekend, ter goedkeurig voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee voert het gemeentebestuur van Schilde – ’s-Gravenwezel uit wat in het bestuursakkoord werd beloofd.

Het bestuursakkoord 2013-2019 voorziet in de opmaak van een masterplan voor het plein en de ruime omgeving van het Lodewijk De Vochtplein. Het gemeentebestuur komt daarin tegemoet aan de middenstand door extra parkeerplaatsen aan te leggen. Ook is het essentieel een open zicht te realiseren tussen het Lodewijk De Vochtplein en de site van de aangrenzende school Heilig Hart met behoud van het groen en historisch karakter.

“We werken aan een kernversterkend beleid. Daarin zijn ook eengezinswoningen en enkele kleinere appartementen opgenomen,” zegt Peter Mendonck, schepen van Woonbeleid Lokale Economie en Openbare Werken. Wonen moet zo kwaliteitsvol en betaalbaar als mogelijk worden gehouden, zeker met oog op jonge gezinnen. “We zien dat jonge gezinnen massaal uit Schilde wegtrekken omdat wonen in onze gemeente te duur is,” vervolgt de schepen.

Op basis van deze algemene lijnen leverde studiebureau Blauwdruk Stedenbouw een eerste ontwerp. “Hiermee willen we aan de slag gaan om de dorpskern van ’s-Gravenwezel te verfraaien en te opwaarderen met een visie die ten goede komt aan zowel de inwoners als de lokale handelaren,” zegt Mendonck. Nog voor de principes aan de gemeenteraad werden voorgelegd, kwam oppositiepartij Open Vld met een petitie. “Je kan op zijn minst de objectiviteit ervan in vraag stellen,” zegt Peter Mendonck.

Alle partijen waren het met de verkiezingen eens dat er extra en betaalbare bewoning moet komen in de dorpskern. “Wanneer wij onze plannen voorstellen, is het vanzelfsprekend de taak van de oppositie om de meerderheid alert te houden,” zegt Mendonck. “De petitie met de suggestieve vraagstelling maakt de bewoners onnodig bang,” sluit schepen Kathleen Krekels aan, die zelf opgegroeid is rond het De Vochtplein en de plannen nauw opvolgt. “De definitieve plannen volgen nog en intussen betrekken wij de bevolking zoveel mogelijk,” sluit ze af. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is