Sociaal beleid en welzijn

Nieuws over dit onderwerp

Lokale steunmaatregelen in corona-tijden

In April keurde de (digitale) gemeenteraad voor 400.000€ aan maatregelen goed om onze middenstand en verenigingen te ondersteunen. • De marktkramers worden vrijgesteld van retributie voor 2020.• …

Politieke babbel met Zuhal Demir

Op zondag 10 september kwam niemand minder dan Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid voor een 60 …